Dział Zamówień Publicznych (ALZ)

Główne zadania

  • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o  zamówienia publiczne.

 

MGR INŻ. LESZEK ŻURAW-kierownik

tel.: +48 22 6915-977
e-mail: lzuraw@igf.edu.pl

MGR Joanna Gumiennik

tel.: +48 22 6915-977
e-mail: jgumiennik@igf.edu.pl

 

Prowadzone projekty

  • chihe