Dla mediów

Informacje dla mediów, komentarze ekspertów

Sejsmologia

Prof.dr hab.Stanisław Lasocki

dr hab.inż.Beata orlecka-sikora, prof.pan

 • sejsmologia, trzęsienia ziemi
 • wstrząsy w kopalniach, sejsmiczność towarzysząca hydroszczelinowaniu (gaz z łupków), sejsmiczność indukowana eksploatacją zasobów Ziemi
 • zagrożenie sejsmiczne naturalne i zagrożenie sejsmiczne wywołane działalnością ludzką (antropogeniczne zagrożenie sejsmiczne)
 •  integracja badań naukowych w ramach Unii Europejskiej i szerzej.

        

fizyka atmosfery

prof.dr hab.janusz krzyścin

 • ozon w atmosferze ziemskiej - rozkład globalny, zmienność krótkookresowa i trendy,
 • promieniowanie UV słońca docierające do powierzchni ziemi - zmienność sezonowa i trendy w skali globalnej, efekty biologiczne związane z napromienieniem UV

dr hab.Janusz jarosławski, prof.pan

 • ozon w atmosferze ziemskiej zwłaszcza w troposferze,
 • gazowe zanieczyszczenie powietrza (NOx, CO, O3)

 

magnetyzm ziemski

prof.dr hab.marek lewandowski

 • inwersja pola geomagnetycznego, katastrofy przyrodnicze

dr hab.Waldemar jóźwiak, prof.pan

 • magnetotelluryka

dr beata górka-kostrubiec

 • magnetyzm środowiskowy, zanieczyszczenia

dr tomasz werner

 • paleomagnetyzm

 

geofizyka teoretyczna

dr hab.Wojciech Dębski, prof.pan

 • metody matematyczne i analiza numeryczna w geofizyce

 

sejsmiczne badania litosfery

prof.dr hab. Aleksander Guterch

 • struktura skorupy i górnego płaszcza Ziemi

​dr Wojciech Czuba 

 • struktura skorupy i górnego płaszcza Ziemi (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Arktyki)

dr hab.Tomasz Janik, prof.pan

 • struktura skorupy i górnego płaszcza Ziemi

dr hab.michał malinowski, prof.pan

 • rozpoznanie i technologia wydobycia gazu łupkowego, zagrożenia środowiska
 • sejsmika refleksyjna
 • struktura skorupy i górnego płaszcza Ziemi

dr hab.mariusz majdański, prof.pan

 • zagrożenia geofizyczne związane z ekstremalnymi  zdarzeniami naturalnymi (trzęsienia ziemi, powodzie, ekstremalne warunki pogodowe) i ich wpływ na obiekty związane z techniką jądrową
 • rozpoznanie i technologia wydobycia gazu łupkowego, zagrożenia środowiska
 • sejsmika refleksyjna
 • struktura skorupy i górnego płaszcza Ziemi

dr hab.piotr Środa, prof.PAN

 • struktura skorupy i górnego płaszcza Ziemi

badania polarne i morskie

dr hab.piotr głowacki, prof.pan

 • historia polskich badań polarnych systemy monitoringu w Arktyce

 • polskie interesy naukowe, polityczne i gospodarcze w Arktyce,

 • glacjologia

 • transgraniczny transport zanieczyszczeń do Arktyki

 •  polskie stacje polarne na Spitsbergenie

 • emisje a energetyka w Polsce w ostatnim 30-leciu

 

dr Grzegorz Karasiński

 • badania geofizyczne w rejonach polarnych
 • życie w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie
 • zmiany klimatu
 •  energetyka źródeł odnawialnych
 • nowoczesne technologie w badaniach geofizycznych

 

dr mateusz moskalik

 • działanie i funkcjonowanie Polskiej Stacji Polarnej Hornsund

 • historia polskich badań polarnych na Spitsbergenie

 • polskie stacje badawcze na Spitsbergenie i Antarktydzie

 • wpływ recesji lodowców Spitsbergeńskich na formy morfologiczne na dnie ocean

 •  geofizyczne metody badania dna morskiego

 •  geofizyczne metody badania procesów cielenia lodowców

 • hydrologia fiordów i wpływ lodowców uchodzących do morza

 • erozja wybrzeży w rejonach polarnych

 • przyroda Spitsbergenu

 

dr adam nawrot

 • lodowce
 • geomorfologia - procesy, formy itd.
 • zagadnienia związane z hydrologią w rejonach polarnych
 • rejony polarne
 • obszary górskie
 • psychologia wypraw polarnych

 

dr bartłomiej luks

 • funkcjonowanie Polskiej Stacji Polarnej Hornsund
 • polskie stacje badawcze na Spitsbergenie i Antarktyce
 • zagadnienia związane z hydrologią w rejonach polarnych

 

dr michał pętlicki

 • geofizyczne metody badania lodowców
 • lodowce wysokogórskie
 • bilans masy lodowców

 

 

 

 

Prowadzone projekty

 • chihe