Badania

Zakład Sejsmologii prowadzi badania naukowe w zakresie Sejsmologii Obserwacyjnej

Wykorzystując obserwacje sejsmologiczne prowadzone przez regionalne oraz lokalne sieci sejsmiczne prowadzimy badania obejmujące fizykę źródła sejsmicznego, sejsmologię statystyczną oraz inżynierską.

Zakład uczestniczy w utrzymywaniu, opracowywaniu oraz międzynarodowej wymianie danych dostarczanych przez Polską Regionalną Sieć Sejsmologiczną (PLSN). Oprócz stacji zlokalizowanych na terenie Polski, jedno stanowisko zlokalizowane jest na Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie.

                 

Nasze cele badawcze koncentrują się wokół wykrywania elementów łączących procesy sejsmiczne indukowane różną działalnością technologiczną i odróżniające te procesy od naturalnych procesów sejsmicznych.

Badanie naukowe Zakładu koncentrują się w obszarach:

  •  sejsmologii naturalnej i jej związku z tektoniką,
  • sejsmologii indukowanej działalnością górniczą,
  • badaniem genezy procesów sejsmicznych wyzwalanych napełnianiem zbiorników wodnych,
  • badaniem własności tektonicznych procesów sejsmicznych pod kątem oceny hazardu i przewidywania trzęsień ziemi.

         

PROJEKTY REALIZOWANE W ZAKŁADZIE SEJSMOLOGII:

  • Permanentny monitoring geodynamiczny Polski - etap I,
  • Monitoring środowiskowy na obszarze planowania budowy przyszłej elektrowni jądrowej zlecony przez firmę PGE EJ 1,
  • SHEER SHale gas Exploration and Exploitation induced Risk,
  • EPOS-IP - Faza Implementacyjna projektu EPOS  https://www.epos-ip.org/node/147 ,

PROJEKTY ZAKOŃCZONE:

  • IS-EPOS - Cyfrowa Przestrzeń Badawcza Sejsmiczności Indukowanej dla Celów EPOS,

Prowadzone projekty

  • chihe